หลายคนคงสงสัยว่า แปลว่าอะไร จริง ๆ แล้ว นี่เป็นภาษาถิ่นอีสานที่ใช้แซวเล่นกัน หมายถึง “ว่างใช่ไหม?” สะท้อนที่มาของนิทรรศการ Digital Sound ที่ศิลปิน ดร.ดนุเชษฐ วิสัยจร อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคุณวรงค์ บุญอารีย์ ศิลปินพื้นบ้าน เกิดแรงบันดาลใจในช่วงว่างระหว่างพักอยู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19

นิทรรศนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากแหล่งเสียงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน เสียงจากธรรมชาติ เสียงจากวงออร์เคสตร้า
มาผสมผสานเข้ากับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เราต่างคุ้นหูกันดี ผ่านกระบวนการและเทคนิคทางด้านดิจิทัล ถ่ายทอดเป็นผลงานให้ผู้ชมได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในนิทรรศการซุมอึดเวียกนี้
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 12 -16 สิงหาคม 2563
เวลา 8.00-17.00 น. ณ ชั้น 3 แกลอรี่ CU Art4C สามย่าน